Tieto ceny sú len orientačné. Presnú cenu ovplyvňuje viacej
                                                                                                        faktorov preto na požiadanie vám vypracujeme konkrétne
                                                                                                        ponuky .